top of page
khong-von-lam-giau_45855_1.jpg

Không vốn làm giàu

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

          Giới thiệu tác phẩm:

           Bộ sách "Bí kíp làm giàu" nghiên cứu, đúc kết những bài học thành công từ nhiều doanh nghiệp trong thực tiễn thị trường Việt Nam thời gian qua, kể cả những doanh nghiệp Việt Nam thành công trên thị trường chứng khoán và ngoài thị trường chứng khoán. Bộ sách sẽ giúp bạn đọc không phải mất thời gian dò đường, hạn chế được nhiều rủi ro trong quá trình xây dựng thành công một doanh nghiệp và quan trọng nhất là làm giàu bền vững.

 

 

         Sách "Không vốn làm giàu" gồm 9 chương:

Chương 1: Nguồn lực của bạn có gì?

 

Chương 2: Không vốn làm giàu bắt đầu từ đâu?

 

Chương 3: Các bước chuẩn bị làm giàu - không vốn làm giàu bằng cách nào?

 

Chương 4: Xây dựng kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn

 

Chương 5: "Nguồn lực vô hạn" từ đa dạng hóa nguồn vốn; không tập trung vốn vay ngân hàng

 

Chương 6: Vốn liếng bước ra thương trường không chỉ là tiền?

 

Chương 7: Sức mạnh tri thức - đẳng cấp doanh nhân

 

Chương 8: Cách thức tiếp cận vốn khỏi nghiệp

 

Chương 9: Làm giàu theo cách của công ty cổ phần đầu tư thế giới di động

bottom of page