top of page
nguyen_dinh_dat.png

TS NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT

Chức vụ:

             Giảng viên trường đại học ngoại thương Hà Nội

Những chức vụ đã trải qua

  • 2006 – 2010: Nhân viên chính phòng Tư vấn và đầu tư tại Công ty cổ phần chứng khoán Tràng An, Hà Nội

  • 2018 -2019: Nhà báo tại Báo BBC, London, Anh Quốc

bottom of page