top of page
le_anh_tu.jpg

TS LÊ ANH TÚ

Chức vụ: TS. Lê Anh Tú - Cố vấn cấp cao PwC - Nguyên Giảng viên Chủ nhiệm Ngành Tài chính Kinh doanh - Đại học New South Wales (Australia)

Những chức vụ đã trải qua

  •  

bottom of page