top of page
65071319_1657937934349697_20186041262622

Tinh thần doanh nhân và doanh nghiệp

Tác giả: Chủ biên: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tác giả khác.

            Giới thiệu tác phẩm:

         Trong lịch sử và cũng không lâu so với hiện nay, một thời gian dài hình ảnh doanh nghiệp và doanh nhân VN trong xã hội khá mờ nhạt. Thậm chí đã có những cái nhìn thiếu thiện cảm. Tư tưởng “trọng nông, trọng sĩ, khinh thương” vẫn được xem là những đánh giá chuẩn mực về thang giá trị các giai tầng xã hội. Tệ hơn, hình ảnh doanh nhân thường được gắn với tư bản bóc lột, buôn bán gian lận, chạy theo đồng tiền, làm giàu bằng mọi cách, mọi thủ đoạn,…Ngày nay kinh tế mở rộng, tạo động lực cho sự ra đời khá nhiều doanh nghiệp với nhiều hình thức khác nhau. Cùng với sự lớn mạnh và khẳng định vai trò chủ đạo của các tập đoàn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đã hình thành một giai tầng xã hội ngày càng lớn mạnh góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của đất nước.

           

            Sách "Tinh thần doanh nhân và doanh nghiệp" gồm có 10 chương:

Chương 1: Doanh nhân VN kế thừa và phát huy tinh thần truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc Việt.

 

Chương 2: Tinh thần doanh nhân, doanh nghiệp VN: xưa và nay.

 

Chương 3: Nhân – trí – dũng của doanh nhân.

 

Chương 4: Bản lĩnh doanh nhân.

 

Chương 5: Sức mạnh tri thức đẳng cấp doanh nhân.

 

Chương 6: Nhìn lại “con người kinh tế Việt Nam”

 

Chương 7: Thời đại nào cũng cần có đội ngũ doanh nhân mạnh.

 

Chương 8: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

Chương 9: Tinh thần doanh nhân – doanh nghiệp thành phố HCM “đoàn kết - đổi mới – hợp tác – phát triển”

 

Chương 10: Quy hoạch và phát triển hạ tầng cơ sở kỹ thuật nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh phục vụ phát triển bền vững.

          

bottom of page