top of page

Chúng tôi có thể giúp gì?

Chúng tôi có thể giúp gì?

     Tư vấn chiến lược kinh doanh, phát triển sản phẩm, phát triển thương hiệu, đạt được các chứng nhận chất lượng quốc tế để xuất khẩu sản phẩm ra khắp thế giới;

      - Hỗ trợ các Start-up xây dựng đề án kinh doanh khả thi, kết nối với các Quỹ đầu tư và triển khai hoạt động kinh doanh thành công;

      - Tư vấn tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả 1 mảng/lĩnh vực hoạt động như tăng doanh số bán hàng, marketing số, giảm chi phí, tăng hiệu suất công việc (KPI)…;

      - Tư vấn tái cấu trúc toàn bộ doanh nghiệp, bảo đảm hiệu quả nhìn thấy sau từ 4- 6 tháng;

      - Tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, IPO trên sàn chứng khoán. 

Chúng tôi bảo đảm

     Bảo đảm tái cấu trúc doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới – sáng tạo THÀNH CÔNG;

     - Tăng DOANH SỐ bán hàng từ 20%, 50% đến vài trăm phần trăm tùy thuộc loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh;

     - Tư vấn TẦM NHÌN, CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 4.0 đúng xu thế phát triển của thị trường trong từng giai đoạn, phát triển lĩnh vực kinh doanh mới khả năng sinh lời cao;

     - Nâng cao rõ rệt HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ, TĂNG NĂNG SUẤT, TĂNG LỢI NHUẬN lâu dài, bền vững.

bottom of page