top of page
tran_dinh_thien.png

PGS.TS TRẦN ĐÌNH THIÊN

Chức vụ: Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam

Những chức vụ đã trải qua

  •  Ủy viên của Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và từng là thành viên của Hội đồng lý luận Trung ương

bottom of page