top of page
le_bo_linh.jpg

PGS TS LÊ BỘ LĨNH

Chức vụ:

             Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Quốc hội

Những chức vụ đã trải qua

  • Từ năm 2007 đến tháng 7 năm 2016, ông là Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XII, XIII. Trong thời gian này, ông vẫn tiếp tục tham gia hoạt động nghiên cứu và đào tạo tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội,và các trường đại học khác. Ông đã chủ trì nhiều chương trình,đề tài nghiên cứu như Phó chủ nhiệm chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước " Những vấn đề cơ bản phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020",Chủ nhiệm dự án hợp tác với đại học Tokyo (Nhật Bản) " Quan hệ giữa Nhật Bản và các nước thành viên mới của ASEAN", Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu cấp bộ " “Cộng đồng ASEAN: cơ sở hình thành, nội dung, triển vọng, tác động và phản ứng của các nước thành viên”, Ủy viên Ban chủ nhiệm chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ của UBTV Quốc hội giai đoạn 2014-2016:"Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với Hiến pháp 2013".Ông là Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ khóa XII (2016-2021), Ủy viên Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2016-2020, thành viên Hội đồng khoa học và Hội đồng biên tập của nhiều Viện nghiên cứu và Tạp chí khoa học.

bottom of page