top of page
vu_duc_giang.jpg

ÔNG VŨ ĐỨC GIANG

Chức vụ:

             Chủ tịch Hiệp hội Dệt – May Việt Nam

Những chức vụ đã trải qua

  • Từ tháng 06 năm 2015 : Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

  • Từ tháng 10 năm 2010 : Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 -CTCP

  • Từ tháng 09 năm 2010 đến tháng 05 năm 2015 : Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

  • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 08 năm 2010 : Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

bottom of page