top of page
nguyen_bang_tam

ÔNG NGUYỄN BĂNG TÂM

Chức vụ:

             Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (HUBA)

             Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (DTT)

Những chức vụ đã trải qua

  • 2006 - nay: Chủ tịch HĐQT, Phó bí thư Đảng ủy Công ty Gilimex

  • Chức vụ nắm giữ tại Công ty khác:

  • Phó Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Bến Thành .

  • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gilimex.

  • Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Phương Đông.

  • Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại XNK Như Ngọc.

bottom of page