top of page
dang_quoc_tien

ÔNG ĐẶNG QUỐC TIẾN

Chức vụ:

             Nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Quân đội (MB);

             Thành viên sáng lập Ngân hàng MB.

Những chức vụ đã trải qua

  • Từ ngày 23 tháng 04 năm 2014 đến ngày 27 tháng 04 năm 2019 : Thành viên BKS Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

  • Từ tháng 05 năm 2002 đến ngày 23 tháng 04 năm 2014 : Phó Tổng GĐ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

  • Trước khi gia nhập MB vào tháng 6-1996, ông Đặng Quốc Tiến phụ trách kinh tế đối ngoại Quân khu 7 - Bộ Quốc phòng. Ông Tiến tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đại học Ngoại thương, là thạc sĩ kinh tế Pacific Western University. Ông Tiến từng là Giám đốc Chi nhánh MB Hồ Chí Minh

bottom of page