top of page
62042035_320356102220749_873848074321631

Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn doanh nghiệp

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

            Giới thiệu tác phẩm:

          Phân tích thực trạng kinh tế vĩ mô, đề xuất những biện pháp tái cấu trúc doanh nghiệp và nền kinh tế, huy động mọi nguồn lực vào đầu tư và phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, vượt qua cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu trong diễn biến rất phức tạp ngày nay.

bottom of page