top of page
64847803_1034002843463102_55263335607697

Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Tác giả: Chủ biên: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tác giả khác.

            Giới thiệu tác phẩm:

         Nền kinh tế nước ta hiện nay đã hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, VN chúng ta đang có những cơ hội và thách thức lớn trên con đường phát triển. Hàng hóa sản phẩm của VN có cơ hội vươn ra thị trường thế giới đồng thời cũng bị cạnh tranh khốc liệt trên chính sân nhà. Trong khi VN chúng ta được đánh giá là nước có tiềm năng lớn để phát triển thị trường nội địa, là thị trường bán lẻ đầy tiềm năng bởi yếu tố đông dân với đa số là dân số trẻ, nhưng chưa được quan tâm khai thác. Trước những thực tại đó, để đưa nền kinh tế đất nước vượt qua những khó khăn, thách thức, phát triển bền vững. Bộ Chính Trị đã chủ trương tổ chức cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” với mục đích phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người VN và sản xuất ra nhiều hàng hóa có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

           

            Sách "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" gồm có 20 chương:

Chương 1: Vai trò của doanh nhân – doanh nghiệp trong cuộc vận động “người VN ưu tiên dùng hàng VN”.

 

Chương 2: DNVN được gì? Và cần làm gì? Thông qua cuộc vận động “người VN ưu tiên dùng hàng VN”.

 

Chương 3: Hưởng ứng cuộc vận động “người VN ưu tiên dùng hàng VN”, các hiệp hội doanh nghiệp cần làm gì?

 

Chương 4: Nhìn nhận vai trò của nhà nước trong hỗ trợ doanh nghiệp VN chiếm lĩnh thị trường nội địa.

 

Chương 5: Một số giải pháp để các DNVN phát triển thị trường nội địa.

 

Chương 6: Phát triển thị trường nông thôn: tiềm năng và thách thức đối với DNVN.

 

Chương 7: Một số vấn đề phát triển thị trường nội địa của các công ty VN.

 

Chương 8: Quy mô và hiện trạng thị trường nội địa VN.

 

Chương 9: Một số vấn đề đặt ra trong chiến lược hướng về thị trường nội địa.

 

Chương 10: “người vn ưu tiên dùng hàng VN”, thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng.

 

Chương 11: Làm gì để người VN dùng hàng VN?

 

Chương 12: Hàng VN chất lượng tốt, sự lựa chọn ưu tiên của người tiêu dùng.

 

Chương 13: Để người Việt dùng hàng Việt.

 

Chương 14: Cuộc vận động “người VN ưu tiên dùng hàng VN” cơ hội và trách nhiệm.

 

Chương 15: “người VN ưu tiên dùng hàng VN” một góc nhìn.

 

Chương 16: Cần phải định vị thị trường nội địa như là một chiến lược phát triển lâu dài.

 

Chương 17: Định nghĩa hàng VN.

 

Chương 18: Các bà nội trợ Việt và cuộc vận động dùng hàng VN.

 

Chương 19: Trách nhiệm tiên phong của các DN.

 

Chương 20: Nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện tái cấu trúc DN; xây dựng và phát triển thương hiệu.

          

bottom of page