top of page
65945665_2381618728749795_25535298991135

Nâng cao năng lực cạnh tranh của DN thời kỳ hội nhập.

Tác giả: Chủ biên: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tác giả khác.

            Giới thiệu tác phẩm:

         Với các doanh nghiệp đến nay chúng ta có trên 350.000 doanh nghiệp, để nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, điều đầu tiên là phải xây dựng và đào tạo đội ngũ quản trị doanh nghiệp giỏi, vừa nắm được kiến thức quản trị doanh nghiệp hiện đại, vừa có ngoại ngữ, am hiểu luật pháp thị trường trong và ngoài nước, có phong cách làm việc vừa Á vừa Âu. Nâng cao chất lượng đào tạo các trường đại học, dạy nghề,… để thắng được trong cuộc cạnh tranh mới, các doanh nghiệp phải biết liên kết với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau như các doanh nghiệp Nhật vẫn đang làm.

           

            Sách "Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời hội nhập" gồm có 9 chương:

Chương 1: Căn cứ trên kế hoạch phát triển nguồn “vốn” của công ty, xây dựng chiến lược kinh doanh tái cấu trúc lại doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thời kỳ hội nhập.

 

Chương 2: Nâng cao sức cạnh tranh quốc gia thông qua xây dựng và phát triển liên kết ngành công nghiệp.

 

Chương 3: Năng lực cạnh tranh sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của một số ngành kinh tế VN.

 

Chương 4: Pháp luật cạnh tranh: công cụ bảo hộ quyền cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh.

 

Chương 5: một số vấn đề cần lưu ý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của DN hoạt động xuất khẩu ở TPHCM năm 2010.

 

Chương 6: Những giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVN.

 

Chương 7: Văn hóa tuân thủ - chìa khóa của những thương hiệu lớn.

 

Chương 8: Nguồn lực quản trị - thách thức của doanh nghiệp.

 

Chương 9: Vai trò của xúc tiến thương mại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN.

          

bottom of page