top of page
2.jpg

Làm giàu kiến quốc

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

            Giới thiệu tác phẩm:

         Cuốn sách muốn bàn và khơi dậy tinh thần lập nghiệp với niềm tin đam mê xả thân tạo ra nhiều của cải vật chất cho mình, cho gia đình và vì sự cường thịnh của đát nước. Quyền hạn chọn nghề là của từng người song hãy nhớ lời ca của nhạc sỹ Trần Long Ân: " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết giành phần ai"

bottom of page