top of page
7.jpg

Khởi nghiệp thành công bắt đầu từ đâu?

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

         Giới thiệu tác phẩm:

          Vài năm gần đây, "khởi nghiệp" là chủ đề chính trong cộng đồng kinh doanh nước nhà. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng, để khởi nghiệp thành công lại không dễ dàng, mà cần rất nhiều kỹ năng, nhiều kinh nghiệm, bên cạnh sự đam mê, lòng nhiệt huyết và mong muốn "làm giàu". Và quan trọng nhất: Để khởi nghiệp thành công, phải bắt đầu từ đâu?.
Đó chính là lý do tập sách "Khởi nghiệp thành công bắt đầu từ đâu?" của CEO Đặng Đức Thành ra đời như là một tài liệu tham khảo cần thiết cho những ai đang mong muốn đi theo xu hướng "khởi nghiệp" là một "hot trend" định hướng tương lai của không chỉ người trẻ, mà còn là của quốc gia trong chiến lược "tự lực, tự cường", "chấn hưng" nền kinh tế dân tộc.

 

          Sách "Khởi nghiệp thành công bắt đầu từ đâu?" gồm có 8 chương:
 

Chương 1: Kinh tế hội nhập, cơ hội và thách thức cho khởi nghiệp


Chương 2: Hành lang pháp lý cho hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam phát triển
 

Chương 3: Khởi nghiệp đổi mới – sáng tạo
 

Chương 4: Chữ “thời” trong kinh doanh
 

Chương 5: Khởi nghiệp thành công, bắt đầu từ đâu?
 

Chương 6: Làm cách nào để có được đề án kinh doanh khả thi
 

Chương 7: Các bước chuẩn bị cho khởi nghiệp
 

Chương 8: Những trường hợp thất bại điển hình của khởi nghiệp
 

         Tài liệu tham khảo
 

Phụ lục
 

10 bí quyết sống khỏe mạnh - yêu đời
 

Các startup bắt buộc phải có phương án kinh doanh khả thi

bottom of page