top of page
65272244_1584900054984385_44647010534634

"Khóa"

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

            Giới thiệu tác phẩm:

         Công trình nghiên cứu "khóa" là một nghiên cứu khoa học, phát hiện những sơ hở trong các lĩnh vực quản lý tiền, hàng , tài sản,... từ đó đề xuất "khóa" lại những sơ hở này. Thông qua nghiên cứu này, hy vọng dưới góc nhìn từ thực tiễn của doanh nghiệp gần 30 năm sẽ đề xuất được những biện pháp "Khóa" chặt chẽ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng & chống tham nhũng của nhà nước hiện nay.

            Sách "Khóa" gồm có 13 chương:

Chương 1: Tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh từ lĩnh vực nào? nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

 

Chương 2: Làm gì để hạn chế và đẩy lùi nạn tiêu cực, tham nhũng ở nước ta?

 

Chương 3: "Khóa" trong lĩnh vực ngân hàng

 

Chương 4:  "Khóa" trong lĩnh vực cấp phép đầu tư xây dựng, trong lĩnh vực quản lý đất đai.

 

Chương 5: "Khóa" trong lĩnh vực chi đầu tư công?

 

Chương 6: "Khóa" trong lĩnh vực chi ngân sách nhà nước.

 

Chương 7: "Khóa" trong lĩnh vực "Y tế - giáo dục"

 

Chương 8: "Khóa" trong lĩnh vực tổ chức cán bộ.

 

Chương 9: "Khóa" trong lĩnh vực hải quan.

Chương 8: "Khóa" trong lĩnh vực thuế.

Chương 11: "Khóa" trong lĩnh vực sử dụng kinh doanh vốn nhà nước.

Chương 12: Tăng cường giám sát nền tài chính quốc gia là một biện pháp quan trọng hạn chế tiêu cực - tham nhũng.

Chương 13: "Khóa" bằng: "Thực hiện công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình; chế đọ trách nhiệm".

          

bottom of page