top of page
9.png

Sáng tạo Việt Nam

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

7.jpg

Khởi nghiệp thành công bắt đầu từ đâu?

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

6.jpg

Vốn không

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

nguon-luc-vo-han-bo-sach-bi-kip-lam-giau

Nguồn lực vô hạn

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

that-bai-tai-troi-hay-tai-minh-bo-sach-b

Thất bại tại trời hay tại mình

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

khong-von-lam-giau_45855_1.jpg

Không vốn làm giàu

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

4.png

Đỉnh cao thương hiệu

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

kim-cuong-10-nguyen-tac-vang-de-ceo-than

Kim cương: 10 nguyên tắc để CEO thành công

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

8.jpg

Bí kíp làm giàu

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

3.jpg

Chiến lược kinh doanh

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

5.jpg

Tips to get rich

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

h1.jpg

Việt Nam hướng đến quốc gia khởi nghiệp

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

62090749_331858864107869_912152656399145

CEO Quản Trị Rủi Ro

Tác Giả: Tập thể tác giả

61680595_822757654776718_708716089559534

CEO Thời hội nhập

Tác Giả: Tập thể tác giả

62042035_320356102220749_873848074321631

Ổn định kinh tế vĩ mô dưới góc nhìn DN

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

1.jpg

Thế giới làm giàu

Tác Giả: Tập thể tác giả

2.jpg

Làm giàu kiến quốc

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

88.jpg

Đối mặt thách thức

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

64653020_464734710768576_807101944361595

Làm chủ

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

65638978_669584556821868_499958170768323

Vận may

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

65272244_1584900054984385_44647010534634

"Khóa"

Tác Giả: CEO Đặng Đức Thành

65123246_462463370967008_249789392355328

Bí ẩn nguồn vốn

Tác Giả: Tập thể tác giả

65206332_2335937556650162_22568050740827

DN với thị trường chứng khoán

Tác Giả: Tập thể tác giả

65228450_612451879264923_595425142173702

Doanh nghiệp với KHCN

Tác Giả: Tập thể tác giả

65848657_352521548774569_249863872242201

Điều cốt lõi trong kinh doanh

Tác Giả: Tập thể tác giả

64847803_1034002843463102_55263335607697

Người VN ưu tiên dùng hàng VN

Tác Giả: Tập thể tác giả

65071319_1657937934349697_20186041262622

Tinh thần doanh nhân và doanh nghiệp

Tác Giả: Tập thể tác giả

65219450_1155560047962400_79018445301172
65945665_2381618728749795_25535298991135
96369396_532672810735885_155425250439960

Giải quyết từ gốc nợ xấu ngân hàng

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành

Nâng cao năng lực cạnh tranh

Tác giả: Tập thể tác giả

Sáng tạo Việt Nam - Tập 2

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành

96385764_231877088239032_546348093634563

Sáng tạo Việt Nam - Tập 4

Tác giả: Tập thể tác giả

bottom of page