top of page

All Videos

All Videos

All Videos
Tìm kiếm video...
20 PHÁT MINH LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI

20 PHÁT MINH LÀM THAY ĐỔI THẾ GIỚI

07:06
Phát video
Top 10 Phát Minh Ấn Tượng Bạn Không Tin Nó Tồn Tại_

Top 10 Phát Minh Ấn Tượng Bạn Không Tin Nó Tồn Tại_

09:19
Phát video
Ý tưởng tuyệt vời về GIAO THÔNG TRONG TƯƠNG LAI

Ý tưởng tuyệt vời về GIAO THÔNG TRONG TƯƠNG LAI

04:32
Phát video
Robot chăn bò tại Mỹ

Robot chăn bò tại Mỹ

01:16
Phát video

CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0

CEO Đặng Đức Thành - TGĐ Hoạc Viện Khởi

Cố vấn ISS nói gì?

Kỹ Thuaath bán hàng

Kỹ thuật bán hàng hiệu quả

Chiến lược kinh doanh tốt

Chiến lược kinh doanh