top of page
65219450_1155560047962400_79018445301172

Giải quyết từ gốc nợ xấu ngân hàng

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)

            Giới thiệu tác phẩm:

         Đối với nền kinh tế nước ta, mặc dù vấn đề này mới nổi lên chưa lâu, song hậu quả mà nó gây ra đã đủ nghiêm trọng để cả xã hội từ doanh nghiệp cho đến giới làm chính sách và các nhà khoa học phải quan tâm nghiên cứu nó một cách thiết thân và đặc biệt nghiêm túc. DN không thể vay, ngân hàng không thể cho vay, toàn bộ trục sản xuất và lưu thông của cải xã hội bị đình trệ. Không khó để hình dung điều gì đang xảy ra cho nền kinh tế đang lâm vào tình trạng đó. Như vậy vấn đề chậm xử lý nợ xấu ngân hàng có rất nhiều nguyên nhân; tuy nhiên để có thể giải quyết căn cơ và bền vững rất cần thiết phải truy đến cùng nguồn gốc phát sinh nợ xấu; chủ nợ nợ xấu là ai? Đồng thời lựa chọn đề  xuất  giải pháp giải quyết căn cơ từ gốc vấn đề này.

           

             Sách "Giải quyết từ gốc nợ xấu ngân hàng" gồm có 12 chương:

Chương 1: Nợ xấu ngân hàng là gì? Chủ của nợ xấu ngân hàng là ai?

 

Chương 2: Toàn cảnh nợ xấu ngân hàng; tác hại và hệ lụy của nợ xấu ngân hàng đến nền kinh tế VN.

 

Chương 3: Nguồn gốc phát sinh nợ xấu ngân hàng.

 

Chương 4: Ai phải trả giá cho công cuộc giải cứu ngân hàng?

 

Chương 5: Cách thức phân bố sử dụng vốn huy động không đúng dẫn đến nhiều năm qua nền kinh tế luôn luôn thiếu vốn; nợ xấu ngân hàng phát sinh mạnh từ đây.

 

Chương 6: Điều chỉnh cơ cấu tín dụng của hệ thống ngân hàng phục vụ tái cơ cấu kinh tế bằng công cụ của thị trường.

 

Chương 7: Xử lý nợ xấu trong khu vực bất động sản: góc nhìn doanh nghiệp.

 

Chương 8: Biện pháp tín dụng nhằm phát triển bền vững thị trường bất động sản Việt Nam.

 

Chương 9: Đầu tư bằng cách sử dụng vốn vay, từ cách nhìn nhận đến thực tiễn.

 

Chương 10: Nâng cao chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng VN.

 

Chương 11: Đổi mới hoạt động giám sát, thanh tra ngân hàng -  yêu cầu từ thực tiễn.

 

Chương 12: Giải quyết từ gốc nợ xấu ngân hàng.

          

bottom of page