top of page
88.jpg

Đối mặt thách thức

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

            Giới thiệu tác phẩm:

         Chúng tôi mong muốn quyển sách này sẽ cung cấp thêm cho các bạn doanh nghiệp những kiến thức quản trị doanh nghiệp; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn mà doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức, rủi ro trong kinh doanh. Cùng với tư duy và tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh doanh nhân của thế kỷ 21, chính là biết thích nghi, giỏi xoay trở để tồn tại và phát triển bền vững trước những cơn khủng hoảng kinh tế và suy thoái kéo dài đã qua, hôm nay và trong tương lai.

bottom of page