top of page
65848657_352521548774569_249863872242201

Điều cốt lõi trong kinh doanh

Tác giả: Chủ biên: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), và các tác giả khác.

            Giới thiệu tác phẩm:

         Trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp và doanh nhân luôn trăn trở tìm kiếm điều cốt lõi và giá trị cốt lõi trong kinh doanh ở doanh nghiệp mình. Đây là một sự tìm kiếm liên tục và bên cạnh những DN thành công nhờ có sự lựa chọn được giá trị cốt lõi, còn nhiều DN khác vẫn chưa tìm được giá trị cốt lõi, điều cốt lõi nhưng cũng đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Bàn về giá trị cốt lõi của DN rất đa dạng và phong phú, không thể có một công thức chung cho tất cả các DN mà chủ yếu là gợi mở ý tưởng và nhận thức để từng doanh nhân trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của DN mình mà lựa chọn giá trị cốt lõi, điều cốt lõi 1 cách đúng đắn nhất.

           

            Sách "Điều cốt lõi trong kinh doanh" gồm có 24 chương:

Chương 1: Đổi mới sáng tạo và hướng đến kinh tế xanh là điều cốt lõi để doanh nghiệp phát triển kinh doanh bền vững.

 

Chương 2: Điều cốt lõi trong kinh doanh.

 

Chương 3: Điều cốt lõi của DN là đảm bảo sự phát triển bền vững của DN.

 

Chương 4: Giá trị cốt lõi của DN.

 

Chương 5: Điều cốt lõi trong kinh doanh - một vài suy ngẫm.

 

Chương 6: Điều cốt lõi trong kinh doanh.

 

Chương 7: Nâng cao năng lực cạnh tranh – yêu cầu cấp thiết đối với nền kinh tế VN hiện nay.

 

Chương 8: Làm thế nào để xây dựng năng lực cốt lõi của 1 tổ chức.

 

Chương 9: Kỷ luật “thép” trong hoạt động kinh doanh.

 

Chương 10: Một số điều doanh nghiệp cần chú ý.

 

Chương 11: Kinh doanh – từ góc nhìn của một nhà giáo.

 

Chương 12: Vai trò của đạo đức kinh doanh và năng lực kinh doanh cốt lõi đối với DNVN hiện nay.

 

Chương 13: Giá trị cốt lõi của DN, làm thế nào để DN phát triển bền vững trong thời đại kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo.

 

Chương 14: Nguồn nhân lực – yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của DN và quan điểm của Chủ tịch HCM về sử dụng nhân lực.

 

Chương 15: Vận dụng tư tưởng HCM “dĩ bất biến vạn biến” trong quan hệ đối tác của DN.

 

Chương 16: Một số ý kiến về “điều cốt lõi trong kinh doanh”.

 

Chương 17: Tri thức và sáng tạo của người doanh nhân là một trong những điều cốt lõi của DN ngày nay.

 

Chương 18: Vài suy nghĩ về hệ thống giá trị cốt lõi của DN và CEO VN thời kỳ hội nhập và cạnh tranh.

 

Chương 19: Điều cốt lõi của kinh doanh là xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty.

 

Chương 20: Điều cốt lõi trong kinh doanh là xây dựng chiến lược và quản lý chiến lược.

 

Chương 21: Doanh nhân thành đạt có ích gì cho XH.

 

Chương 22: Phản biện bài “Doanh nhân thành đạt có ích gì cho XH?” của CEO Đặng Đức Thành.

 

Chương 23: Kinh doanh với sứ mệnh kiến tạo đất nước.

 

Chương 24: DNVN làm gì để tồn tại và phát triển bền vững?

          

bottom of page