top of page

QUY TRÌNH TƯ VẤN

Bạn đang cần gì?

Bạn là một Start-up:

+ Bạn có nhiều ý tưởng nhưng chưa biết chọn ngành “thời”?

+ Bạn cần đề án kinh doanh khả thi?

+ Bạn chưa có nguồn vốn kinh doanh?

+ Bạn cần kết nối với các Quỹ đầu tư?

- Bạn là một doanh nghiệp đang hoạt động:

+ Doanh nghiệp bạn đang trên đà suy thoái, có nguy cơ phá sản?

+ Doanh nghiệp vận hành không hiệu quả?

+ Thị phần thu hẹp, doanh số và lợi nhuận giảm, năng suất thấp?

+ Doanh nghiệp hoạt động nhiều năm nhưng không thể bứt phá?

+ Doanh nghiệp bạn muốn phát triển một ngành, lĩnh vực kinh doanh mới?

bottom of page