top of page
61680595_822757654776718_708716089559534

CEO Thời Hội Nhập

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) làm chủ biên và những tác giả khác.

            Giới thiệu tác phẩm:

          Cuốn sách Ceo - Thời hội nhập chia sẻ cùng bạn những trăn trở, kinh nghiệm: Ceo - làm gì để thích nghi và vượt qua khủng hoảng, làm gì để vững tay chèo đưa con thuyền doanh nghiệp đến thành công.

bottom of page