top of page
62090749_331858864107869_912152656399145

CEO Quản Trị Rủi Ro

Tác giả: CEO Đặng Đức Thành – Tổng Giám đốc Học viện Khởi nghiệp Thành Công.

UVBCH Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) làm chủ biên và những tác giả khác.

            Giới thiệu tác phẩm:

        Trình bày mối quan hệ tương tác giữa CEO và quản trị rủi ro trong nền kinh tế biến động. Đồng thời nêu lên một số rủi ro và các thất bại trong quản lý rủi ro thường gặp và cách phòng tránh.

 

bottom of page