top of page
co_gia_tho.jpg

CEO CỔ GIA THỌ

Chức vụ:

             Chủ tịch HĐQT Bút bi Thiên Long

Những chức vụ đã trải qua

  • Từ năm 1996 đến năm 2003 : Phó Chủ Tịch Hội Doanh nghiệp Trẻ Tp. Hồ Chí Minh

  • Thành viên HĐQT: Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (NKD)

bottom of page